Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co znamenají zkratky

CAJC je čekatelství šampionátu krásy pro mladé psy (9-24 měsíců). Zadává se psům a fenám ve třídě mladých, kteří získají známku výborná 1. K získání titulu Český junior šampión musí pes získat tři tituly CAJC . Nejméně dvě čekatelství musejí být získána ve třídě mladých, třetí titul CAJC lze nahradit titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů. Toto čekatelství pak ovšem nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.

CAC je čekatelství šampionátu krásy ČR, titulu Český šampión tedy vlastně jakási „dospělá" obdoba titulu CAJC. Aby se pes stal šampiónem ČR, musí získat čtyři tato čekatelství, z toho nejméně dvě na mezinárodní výstavě, a to nejméně ve dvou výstavních sezónách (ve dvou letech) od nejméně dvou rozhodčích. (Platí pro plemena, která nemají povinnou zkoušku z výkonu.) Získání titulu CAC doloží majitel psa kartičkou, kterou získá na výstavě. Jakmile nasbírá čtyři CACové kartičky, pošle je na sekretariát Českomoravské kynologické unie (zastřešující kynologická organizace v České republice), pro potvrzení titulu Šampión krásy ČR. Titul r. CAC může rozhodčí zadat psovi se známkou výborná 2, pokud je přesvědčen o jeho kvalitách a pokud by mu v nepřítomnosti psa oceněného výborný 1 zadal CAC. Jestliže má pes, který získal titul CAC, již potvrzený šampionát ČR, platí druhému psovi v pořadí r. CAC jako „pravý" CAC. Tituly CAC a r. CAC může pes získat v mezitřídě (15-24 měsíců), ve třídě otevřené (od 15 měsíců), v pracovní třídě (pro jedince od 15 měsíců s uznanou a doloženou zkouškou z výkonu u plemen, kde ČMKU tuto třídu povoluje) a ve třídě vítězů (pro jedince od 15 měsíců s titulem mezinárodní šampión nebo národní šampión členského státu FCI, národní vítěz, klubový vítěz nebo vítěz speciální výstavy).

CACIB je čekatelství mezinárodního šampionátu krásy. U plemen, která nemají povinnou pracovní zkoušku, musí pes v období nejméně jednoho roku a jednoho dne získat čtyři tato čekatelství, aby splnil podmínky pro přiznání titulu Interšampion. Čekatelství musejí být ze třech různých zemí a od tří různých rozhodčích. O tento titul soutěží psi, kteří získali titul CAC. Obdobně jako u CACe je i zde zadáván rezervní CACIB. Do boje o rezervní CACIB mohou zasáhnout vedle psů s titulem CAC (kteří nezískali CACIBa) i psi s titulem r. CAC. (Může se totiž stát, že pes s rezervním CACem se rozhodčímu jeví kvalitnější než CACový pes z jiné třídy.)

Tituly CAJC, CAC a CACIB se přitom zadávají zvlášť u psů a u fen. Do soutěže o titul BOB - Best of Breed - vítěz plemene postupují psi a feny s titulem CAJC nebo CACIB a veterán, pokud získal ocenění výborný 1. Maximálně může tedy o BOBa soutěžit šest jedinců. Tento titul je nejvyšším v rámci plemene.

Nutno dodat, že žádný z titulů není nárokový, rozhodčí ho tedy může, ale nemusí psovi zadat. A to ani v případě, kdy bude pes ve třídě, nebo dokonce v plemeni zcela sám. Může dostat jen známku s pořadím nebo i známku bez pořadí. Přitom pořadí může rozhodčí zadat pouze psům se známkou výborný nebo velmi dobrý (pokud nepočítáme třídu dorostu, kde jsou jen dvě známky - velmi nadějný a nadějný).

Pes, kterému se podaří získat titul vítěze plemene - BOB, postupuje dále do tzv. závěrečných soutěží, kde v konkurenci mnoha jiných plemen bojuje o titul BIG - Best in Group - tedy vítěze FCI skupiny. FCI skupin je celkem deset, k tomu se za samostatnou skupinu počítají i národní a mezinárodní kynologickou organizací (FCI) dosud neuznaná plemena. Pokud je výstava dvoudenní, vybírá se z vítězů skupin posuzovaných v jeden den „nejkrásnější pes dne" (někdy se používá zkratka BOD - Best of Day. Ten pak s vítězem druhého dne soutěží o titul absolutního vítěze - BIS - Best in Show čili nejkrásnější pes celé výstavy.

Tento titul je snem mnoha chovatelů a majitelů špičkových psů. Některým se splní za život psa hned několikrát, někomu se i přes vynikající kvality psa nesplní nikdy. Svou roli hraje totiž také vkus rozhodčího a atraktivnost plemene. Například afgánští chrti, dobrmani, setři nebo pudlové stojí na pomyslných stupních vítězů častěji než jiná, méně líbivá plemena.

z webu PES PŘÍTEL ČLOVĚKA