Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dědičnost barev – černá, hnědá a žlutá

Dědičnost černého a žlutého zbarvení lze jednoduše vysvětlit na následujících Mendelových principech dědičnosti dominance (černá barva) a recesivity (žlutá barva), kdy dominantní znamená potlačující, recesivní ustupující . Při spojení dominantně černých homozygotů (tzn. že jsou geneticky založeni pouze pro černou barvu) budou ve vrhu pouze štěňata dominantní černé barvy. Při spojení dominantního černého homozygota s černým heterozygotem (tzn. černý pes přenášející žlutou barvu) budou všechna štěňata černá, ale polovina z nich bude přenášet recesivní gen pro žlutou barvu. Spojení dvou heterozygotů (černí přenášející žlutou barvu) přináší následující výsledek: ve vrhu osmi štěňat budou přibližně dvě štěňata žlutá. Ze zbývajících šesti štěňat budou dvě dominantně černá (dominantní homozygoti) a čtyři budou černí heterozygoti přenášející žlutou barvu. Při spojení černého heterozygota se žlutým partnerem bude ve vrhu osmi štěňat tento poměr: čtyři černí heterozygoti (přenášející žlutou) a čtyři žlutá štěňata.

Dominantní černý homozygot ve spojení se žlutým dá pouze černá štěňata, všechna budou přenášet recesivní žlutý gen. Naopak žlutý pes spolu se žlutým nedá nikdy černá štěňata. Pes, který má gen pro černou barvu, bude vždy černý.

Uváděné poměry vycházejí ze sledování asi jedné stovky štěňat. Samozřejmě, pokud máme od feny větší vrh, budeme blíže předpokládanému poměru, při menším počtu štěňat ve vrhu může být poměr statisticky neprůkazný.

Charakter dědičnosti hnědého zbarvení je více komplikovaný než model dědičnosti černá/žlutá barva. Nyní už nevystačíme s jednoduchými genetickými principy na bázi B-dominantní černá a e-recesivní žlutá.. K pochopení vzájemných poměrů dědičnosti hnědé barvy je potřeba proniknout do následujících složitějších genetických principů:

B - značí černou barvu s pálením

b - značí hnědou barvu s pálením

E - značí průraznost tmavé barvy

e - značí neprůraznost tmavé barvy

Dominantní geny jsou vždy označovány velkými písmeny a recesivní geny (nebo geny, jejichž efekt může být potlačen), jsou vždy označeny malým písmenem. Příklad: B (černá) je dominantní nad b (hnědá), proto pes mající genotyp Bb je černý, ale pes s genotypem bb je hnědý. Nicméně malé e není nezbytně recesivní vůči dalším písmenům abecedy, pouze vůči velkému E. Proto v případě, kdy má pes genotyp ee, znamená to, že není schopen vyjádřit tmavou barvu, potlačuje tak efekt velkého B i malého b a jedinec je žlutý. Z toho vyplývá, že posloupnost E nebo e má schopnost ovlivnit posloupnost B nebo b. Tomuto efektu se říká epistáze. Proto, aby pes mohl být černý nebo hnědý, musí mít alespoň jeden gen E. Jestliže jsou v genotypu dvě malé ee, znamená to neschopnost vyjádřit černou nebo hnědou barvu, (dokonce i když nese gen pro tuto barvu B nebo b) a pes bude žlutý. Psi dědí jeden gen pro barvu od každého z rodičů, tedy jeden gen ze spermie a jeden gen z vajíčka. Jakmile dojde ke splynutí vajíčka a spermie, výsledkem jsou dva geny, které se charakteristicky prezentují u potomstva.

Možnosti genetické struktury zbarvení srsti jsou následující:

BBEE = černá: Dvě dominantní B, tedy černá a dvě dominantní E (gen pro vyjádření tmavé barvy) určují černý vzhled a mohou dát vzniknout pouze černé barvě srsti i nosu.

BBEe = černá: Pes bude mít černou srst i nos, ale přítomnost malého e značí přenos genu neschopného vyjádřit tmavou barvu. Při spojení dvou takovýchto jedinců se mohou narodit žlutá štěňata.

BbEE = černá: Dominantní černý gen B překrývá efekt hnědého genu b a dva dominantní geny pro vyjádření barvy EE určují, že pes bude černý, ale nese gen pro hnědou barvu. Při spojení dvou jedinců nesoucích malé b se mohou narodit hnědá štěňata.

BbEe = černá: Dominantní černý gen B překrývá účinek recesivního genu b pro hnědou barvu a dominantní gen E překrývá efekt malého e. Pes je černý, ale nese gen pro hnědou a žlutou barvu. Jestliže dojde ke spojení s jedincem majícím v genotypu malé e, mohou se narodit žlutá štěňata, jestliže se spojí s jedincem nesoucím malé b, mohou se narodit hnědá štěňata. Při spojení dvou jedinců tohoto genotypu se mohou narodit štěňata všech barev.

bbEE = hnědá: Dva hnědé geny bb a dva geny pro vyjádření tmavé barvy EE určují, že pes bude hnědý. Tento pes může mít pouze hnědá štěňata, jedině při spojení s jedincem, který nese dominantní černý gen B, se mohou narodit černá štěňata.

bbEe = hnědá: Dva hnědé geny bb a jeden dominantní gen pro vyjádření tmavé barvy E určují, že pes může ve fenotypu vyjádřit hnědou a bude hnědý s pálením. Pes nese také gen e, což znamená, že při spojení s jedincem, který také nese tento gen, se mohou narodit žlutá štěňata. Pokud je pes s tímto genotypem spojen s černým psem, dominantní gen pro černou barvu B potlačí účinek recesivního malého b a mohou se narodit černá štěňata. Samozřejmě při spojení s dalším psem nesoucím malé b se mohou narodit štěňata hnědá.V dalším případě se při správném spojení mohou vyskytnout všechny tři barvy. Nelze však doporučit spojení se žlutým psem nebo psem nesoucím žlutý gen, protože pigment kůže (i nosu) může být velmi světlý nebo růžový.

bbee = žlutá: Tento genotyp (ee) nedává možnost vyjádřit tmavou barvu a v kombinaci se dvěma hnědými geny vyústí ve světlejší - tedy žlutou barvu.

Bbee = žlutá: Dva geny malé ee znamenají neschopnost vyjádřit tmavou barvu, i když pes nese dominantní gen B pro černou barvu a malé b pro hnědou barvu a proto bude žlutý. Při spojení se psem nesoucím gen velké E se mohou narodit černá nebo hnědá štěňata.

BBee = žlutá: Dva malé geny ee způsobí, že efekt dvou dominantních černých genů BB je překryt a vznikne žlutá barva srsti..

Při spojení dvou žlutých jedinců není možnost vzniku jiné barvy než žluté i v případě, že skrývají účinek B nebo b.

Informace převzaty od MVDr. Evy Čerešňákové a MVDr. Josefa Noska